Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

A Quorum Social oferim tallers i xerrades per a les famílies sobre tots aquells temes que els ajudin a millorar les seves competències parentals.

Quotidianament els pares i mares s’enfronten al repte d’haver de resoldre situacions i problemes que els generen els seus fills i que els afecten a tots dos. Les famílies poden necessitar al llarg de la criança informació més especialitzada o compartir experiències amb d’altres famílies en una situació similar a la d’elles per enfortir les seves habilitats i recursos personals.

A Quorum Social considerem fonamental formar i difondre bones pràctiques, gestió emocional, entre d’altres temes, a totes les famílies per tal de garantir una criança de qualitat que repercuteixi en el benestar dels infants i en la convivència familiar.

Quorum Social dóna tallers i xerrades per a famílies i professionalsEstàs interessat en intercanviar experiències, et donarem suport.

Contacta'ns


Suport a la família:

1. Grup de suport familiar: Grups d’intercanvi per a compartir inquietuds i experiències i aportar eines per a la convivència familiar. Grups per a famílies

2. Separacions, divorcis i famílies reconstituïdes: Donem suport a famílies reconstituïdes, en procés de separació o divorci per a afavorir la convivència familiar. Separacions, divorcis o famílies reconstituïdes

3. Reproducció assistida: Oferim acompanyament emocional durant el procés de reproducció assistida o un cop finalitzat. Reproducció assistida


Altres serveis que et podem oferir:

1. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

2. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció

3. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove