Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

El cicle d’una família passa per diferents moments i etapes de canvis o transformació com naixements, dols, separacions i divorcis, canvis de residència, entre d’altres, que poden generar malestar i situacions de crisi. S’han d’afrontar sentiments com la por, la incertesa dels canvis, ràbia, inseguretat, dol pel què s’ha perdut, etc., a l’hora que gestionar una nova organització familiar.

Tota separació o divorci comporta un impacte emocional per tots els membres de la família i un gran canvi a la dinàmica familiar. Si hi ha fills, aquest impacte també dependrà de l’edat dels infants i com es gestioni el procés. Sentiments diversos i contradictoris poden generar-se i expressar-se de moltes formes diferents segons l’etapa de desenvolupament, mitjançant la conducta amb rebequeries, regressions, plors, confrontació, inquietud, baix rendiment escolar,...etc.

L’experiència de Quorum Social ens indica que un assessorament psicològic previ o d’acompanyament en el procés de divorci, ajuda a comprendre millor i superar amb la màxima cura una situació tan delicada.

Les famílies canvien i amb el temps i en forces ocasions, també se’n formen de noves. Quan un dels membres inicia una nova relació de parella (amb fills fruit de la relació anterior) per construir un nova família, es posa en joc un nou sistema familiar complex.

Acostumen a donar-se canvis molt importants que s’han de fer front en molt poc temps i, per tant, una adaptació de tots els membres de la família, sobretot dels fills, en diferents aspectes: la nova relació de parella del seu pare/mare, l’adaptació a una nova llar, el paper que assumeix cadascú i les noves rutines que s’han adoptat en molt poc temps. A diferència de les primeres parelles que construeixen la família progressivament al llarg dels anys i en un procés gradual.

Per ajudar a que tot aquest engranatge funcioni amb més facilitat es pot necessitar un suport especialitzat en determinats moments de crisi. A Quorum Social oferim l’atenció per afavorir la convivència de l’entorn familiar en famílies reconstituïdes.

Quorum Social da apoyo a las familias en proceso de cambio


Com i quan explicar-ho als fills? Com puc ajudar al meu fill en aquesta nova situació? Com els hi pot afectar? Anem a viure tots junts? Casa teva o casa meva? Quan els presento la meva parella als meus fills?


Si creus que els canvis familiars poden afectar als teus fills, t’ajudarem.

Contacta'ns


Suport a la família:

1. Tallers i xerrades: Oferim cursos, tallers i xerrades per a les famílies sobre tots aquells temes que els ajudin a millorar les seves competències parentals. Tallers i xerrades per a famílies

2. Grup de suport familiar: Grups d’intercanvi per a compartir inquietuds i experiències i aportar eines per a la convivència familiar. Grups per a famílies

3. Reproducció assistida: Oferim acompanyament emocional durant el procés de reproducció assistida o un cop finalitzat. Reproducció assistida


Altres serveis que et podem oferir:

1. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove

2. Teràpia psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

3. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació