Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Les cada vegada més freqüents dificultats per concebre biològicament porta a recórrer de forma més habitual a tècniques de reproducció assistida. Durant un tractament de fertilitat acostumen a sorgir vàries emocions en diferents moments del procés, alts i baixos difícils de portar ja que la infertilitat és un tema difícil de pair.

El paper de l’home i el de la dona acostumen a ser molt diferents al llarg d’un tractament de reproducció assistida. Quan el pes físic i emocional del tractament recau més concretament en un membre de la parella, pot fomentar la sensació de culpabilitat, càrrega i solitud.

L’altre membre, en canvi, pot sentir-se com un simple espectador.

Decidir si explicar-ho o no a la teva família, amics o companys de feina pot ser complicat. Els consells i comentaris de les persones que t’envolten moltes vegades són desafortunats i encara es pot sentir més frustració i culpabilitat.

Quorum Social us aporta el suport necessari per ajudar-vos a trobar un equilibri emocional adequat al llarg del procés de reproducció assistida o per madurar altres vies per arribar a ser pare o mare.

Quorum Social dóna suport en les parelles en tractament de reproducció assistida


Tens sentiments ambivalents respecte qui té la culpa? Per què m’ha de passar a mi? Què passa si no puc tenir fills?


Aquest moment us desborda, pregunta’ns com us podem ajudar.

Contacta'ns


Suport a la família:

1. Tallers i xerrades: Oferim cursos, tallers i xerrades per a les famílies sobre tots aquells temes que els ajudin a millorar les seves competències parentals. Tallers i xerrades per a famílies

2. Grup de suport familiar: Grups d’intercanvi per a compartir inquietuds i experiències i aportar eines per a la convivència familiar. Grups per a famílies

3. Separacions, divorcis i famílies reconstituïdes: Donem suport a famílies reconstituïdes, en procés de separació o divorci per a afavorir la convivència familiar. Separacions, divorcis o famílies reconstituïdes


Altres serveis que et podem oferir:

1. Teràpia psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

2. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

3. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció