Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST


Suport en situacions familiars de canvi


Quorum Social és una entitat especialitzada en l’atenció de les persones adoptades o acollides i les seves famílies. Promovem el benestar i la qualitat de vida per tal d’afrontar millor les necessitats i dificultats que es plantegen al llarg de l'adopció i l'acolliment.

La nostra tasca es centra en l’assessorament familiar i el treball grupal per tal que s’adquireixin estratègies personals, emocionals i educatives tenint en compte la vivència personal i familiar. Proporcionem eines i recursos per descobrir les potencialitats i habilitats que ajudin a fer front als reptes que sorgeixen en les diverses etapes vitals: 
l'espera de l'infant, la convivència familiar i l'edat adulta.

Quorum Social


Per què confiar en Quorum Social?


Atenció a les famílies

 • Entrevista d’acollida
 • Assessorament personalitzat
 • Grups de suport socioeducatiu
 • Valoració i diagnòstic
 • Assessorament a escoles
 • Reeducació psicopedagògica

 • Suport familiar

teràpies en grup a Quorum Social


El treball en grup ofereix

 • Un espai d’intercanvi d’experiències entre altres famílies o joves
 • Posar en paraules situacions viscudes i comprendre millor què ens passa
 • Ampliar la xarxa de suport, altres persones amb qui comptar
 • Oportunitat d’exposar diferents punts de vista i enriquir la vivència
 • Escoltar i ser escoltat

 • Teràpies en grup


Coneix el nostre equip especialista en assessorar famílies


MERITXELL LINARES


Meritxell Linares - Quorum Social

Treballadora social especialitzada en l'atenció socioeducativa a infants i adolescents i a les seves famílies...

Més informació


EVA ALESANCO


Eva Alesanco - Quorum Social

Psicòloga especialitzada en l'atenció des d'una perspectiva sistèmica i familiar. Després d'anys d'experiència...

Més informació


MERITXELL POMAR


Meritxell Pomar

Psicòloga i terapeuta familiar, va fer les primeres passes professionals des de la infància maltractada i els punts...

Més informació