Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Psicòloga i terapeuta familiar especialista en adopcions i acolliments


Meritxell Pomar - psicòloga i terapeuta familiar

Va fer les primeres passes professionals a través de la infància maltractada i els punts de trobada familiar. Aquells anys d’experiència li van despertar les ganes de seguir pel camí de la protecció a la infància, aquest cop, des de les adopcions i acolliments d’infants amb necessitats especials, al llarg de gairebé 7 anys a una ICIF (Institució Col·laboradora d'Integració Familiar).

Amb formació i visió sistèmica, a la motxilla hi porta experiències i recursos especialitzats per intervenir en els processos de vinculació i adaptació familiar complexos.

Bloggaire i cibernauta, considera que la vida és un aprenentatge constant. Manté la mirada curiosa a l’estranger per nodrir-se de què fan i per gaudir de viatges a terres llunyanes, mentre captura els paisatges amb la càmera.