Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

A Quorum Social entenem la formació dels professionals que atenen als infants i joves com una de les eines de prevenció de situacions de risc en la infància i l’adolescència. Un bon coneixement de les particularitats de l’atenció a la infància, l’Adopció i l’Acolliment, etc. garanteix una intervenció de qualitat que repercuteix en el benestar d’aquests infants.

A Quorum Social considerem fonamental formar i difondre en matèria d’atenció a la infància, bones pràctiques, gestió emocional, entre d’altres, a tots aquells professionals involucrats dins el món de l’educació, els serveis socials, la sanitat, psicologia, etc.

Quorum Social dóna suport en l'acollimentPodem fer formacions a mida, pregunta’ns.

Contacta'ns


Altres serveis que et podem oferir:

1. Teràpia psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

2. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció

3. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove