Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Adoptar és un dels moments més emocionants de la vida, ple d'il·lusió però també de dubtes i de molts canvis. 
El temps d’espera fins a l’arribada d’un infant acostuma a ser incert i llarg, així que pot ser una oportunitat per preparar-nos i aprendre a gestionar de forma positiva aquesta espera.

A Quorum Social volem aportar-vos benestar i confiança en la futura criança, treballem per generar les emocions i gestionar expectatives que facilitin la vinculació amb l'infant adoptat, tan important en l’etapa prèvia a la seva arribada a casa, i facilitar la maduració del propi projecte familiar.


 Suport dirigit a:

1. Adopció internacional: Oferim suport a famílies en llista d'espera per l'assignació d'un infant d'Adopció internacional.
Suport a l’Adopció internacional

2. Adopció nacional a Catalunya: Assessorem a famílies en llista d'espera per l'assignació d'un infant d'Adopció a Catalunya.
Suport a l’Adopció a Catalunya

3. Adopció d’infants amb necessitats especials: Donem suport a famílies en llista d'espera per l'assignació d'un infant amb necessitats especials.
Suport a l’Adopció amb necessitats especials

Quorum Social dóna suport en l'adopció


Ens faran una proposta? Hem de tornar a renovar el C.I.? I si modifiquem el perfil? Després de tant de temps esperant: què diem, què sentim i què fem?


Si necessites ajuda durant aquest temps d’espera en l'adopció, t’assessorem.

Contacta'ns


Suport a l'Adopció:

1. Postadopció: Oferim assessorament individual i familiar amb l’objectiu d’ajudar a superar les dificultats que es poden donar en la convivència familiar. Postadopció

2. Adolescència i Adopció: Dirigit a adolescents entre 12 i 18 anys i joves adults adoptats amb inquietuds o neguits personals. Suport a l’adolescència


Altres serveis que et podem oferir:

1. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove

2. Atenció a la família: Assessorem a la família i oferim eines per la convivència amb els fills. Suport a la família

3. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació