Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

L’Acolliment suposa oferir la teva llar a un infant que ja té una família però que en aquests moments no el poden cuidar. En funció de les possibilitats de recuperació de la seva família d’origen, l’infant viurà a la teva llar un període de temps que pot anar d’uns mesos a uns anys.

La família d’acollida facilita mantenir la relació entre l’infant i la seva família biològica. L’objectiu final, sempre que això sigui possible, és que aquest infant pugui tornar a viure amb la seva família d’origen.

En funció del temps previst de permanència a la família d’acollida i de les característiques i necessitats dels nens, es defineixen diferents tipus d’Acolliment: de curta durada, de llarga durada o permanent, d’Urgència i Diagnòstic, UCAE (Unitat de Convivència d’Acció Educativa) o família col·laboradora de caps de setmana i vacances.

A Quorum Social us oferim un servei psicoterapèutic especialitzat per infants i joves acollits. En funció de les necessitats, podem oferir un servei d’atenció individual o grupal. Les particularitats de l’Acolliment, juntament amb les situacions viscudes anteriorment per aquests infants, poden requerir d’atenció psicològica.

Quorum Social dóna suport psicològic en l'acolliment


Fins quan viuré amb la família d’acollida? Com parlo de la meva família biològica a la meva família d’acollida, i al revés?


Tramitem expedients econòmics per tal de subvencionar el tractament psicològic dels infants acollits.

Contacta'ns


Suport a l'Acolliment:

1. Suport a l'acolliment familiar: Oferim suport als infants acollits i a les seves famílies.
Suport psicològic en l’Acolliment

2. Adolescència i Acolliment: Acompanyem a l’adolescent acollit en tots els dubtes que li puguin sorgir.
Suport a l’adolescència en Acolliment


Altres serveis que et podem oferir:

1. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

2. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció

3. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove