Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Entenem que la família és el nucli més important on créixer i desenvolupar-nos com a persones. L’estabilitat i el benestar dels adults és un factor de protecció per als infants que viuen en aquella família.

Actualment el concepte de família és ampli i a part del model tradicional, engloba les famílies monoparentals, homoparentals, famílies reconstituïdes...etc. També han sorgit diferents maneres d’arribar a ser pares/mares: reproducció assistida, gestació subrogada (ventres de lloguer), l’Adopció...etc.

El cicle d’una família passa per diferents moments i etapes de canvis o transformació, com naixements, dols, separacions i divorcis, canvis de residència, entre d’altres, que poden generar malestar i situacions de crisi.

A Quorum Social proporcionem eines i recursos per descobrir les potencialitats i habilitats que ajudin a fer front als reptes que sorgeixen en moments de canvis. Som especialistes en atendre a les famílies i els infants que passen per situacions de canvi i transformació, perquè tots els membres de la família ho visquin de la manera més harmoniosa possible.

Quorum Social dóna suport a les famíliesNecessites suport per a millorar la convivència familiar, et podem ajudar.

Contacta'ns


Oferim servei en:

1. Tallers i xerrades: Oferim cursos, tallers i xerrades per a les famílies sobre tots aquells temes que els ajudin a millorar les seves competències parentals. Tallers i xerrades per a famílies

2. Grup de suport familiar: Grups d’intercanvi per a compartir inquietuds i experiències i aportar eines per a la convivència familiar. Grups per a famílies

3. Separacions, divorcis i famílies reconstituïdes: Donem suport a famílies reconstituïdes, en procés de separació o divorci per a afavorir la convivència familiar. Separacions, divorcis o famílies reconstituïdes

4. Reproducció assistida: Oferim acompanyament emocional durant el procés de reproducció assistida o un cop finalitzat. Reproducció assistida

Altres serveis que et podem oferir:

1. Teràpia psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

2. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

3. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció