Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Quorum Social proporciona suport a famílies que han presentat sol·licitud d’Adopció d’infants amb necessitats especials a Catalunya, han estat validades favorablement i resten a l’espera d’una assignació d’un infant per part de l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció).

L’Adopció d’infants amb necessitats especials inclou:

  • Infants a partir de 7 anys
  • Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
  • Grups de 3 germans o més
  • Infants amb discapacitat física o sensorial
  • Infants amb discapacitat psíquica
  • Infants amb malaltia crònica
L’Adopció d’infants amb necessitats especials requereix un seguiment especialitzat i un suport professionalitzat. A Quorum Social som experts en assessorar famílies que esperen l’Adopció d’un infant amb necessitats especials, en facilitar la maduració del propi projecte familiar i en donar eines per a la futura convivència.

Quorum Social dóna suport en l'adopcióSi necessites suport durant el temps d’espera, resoldrem les teves inquietuds.

Contacta'ns


Suport a l'Adopció:

1. Famílies a l’espera de l’Adopció internacional: Donem suport a les famílies que estan a l’espera de l’assignació d’un infant d’Adopció internacional. Suport a l’Adopció internacional

2. Famílies a l’espera de l’Adopció amb necessitats especials: Suport a l’Adopció amb necessitats especials. Suport a l’Adopció amb necessitats especials

3. Postadopció: Oferim assessorament individual i familiar amb l’objectiu d’ajudar a superar les dificultats que es poden donar en la convivència familiar. Postadopció

4. Adolescència i Adopció: Dirigit a adolescents entre 12 i 18 anys i joves adults adoptats amb inquietuds o neguits personals. Suport a l’adolescència


Altres serveis que et podem oferir:

1. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

2. Atenció psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

3. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove