Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

L’equip de Quorum Social donem assessorament a les famílies que han optat per l’Adopció nacional a Catalunyai que després de ser idònies resten a l’espera d’una proposta d’un infant per part de l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció).

El nostre equip d’especialistes ofereix eines per a poder gestionar el temps d’espera de forma positiva i també facilitar la maduració del propi projecte familiar, aportant confiança en la futura convivència.

Quorum Social dóna suport en el procés de l'adopció nacional a CatalunyaSi necessites gestionar positivament el temps d’espera d’una Adopció nacional, t’ajudarem.

Contacta'ns


Suport a l'Adopció:

1. Famílies a l’espera de l’Adopció internacional: Donem suport a les famílies que estan a l’espera de l’assignació d’un infant d’Adopció internacional. Suport a l’Adopció internacional

2. Famílies a l’espera de l’Adopció amb necessitats especials: Suport a l’Adopció amb necessitats especials. Suport a l’Adopció amb necessitats especials

3. Postadopció: Oferim assessorament individual i familiar amb l’objectiu d’ajudar a superar les dificultats que es poden donar en la convivència familiar. Postadopció

4. Adolescència i Adopció: Dirigit a adolescents entre 12 i 18 anys i joves adults adoptats amb inquietuds o neguits personals. Suport a l’adolescència


Altres serveis que et podem oferir:

1. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

2. Atenció psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment

3. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove