Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

L’equip d’especialistes que formem Quorum Social oferim atenció i suport a les famílies que es troben a l’espera de l’Adopció internacional, famílies que ja han passat el procés de valoració de la idoneïtat per adoptar a algun país amb conveni amb l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció).

Durant el temps d’espera de l’assignació de l’infant, oferim eines per a gestionar de forma positiva la incertesa i també facilitar la maduració del propi projecte familiar aportant confiança en la futura convivència.

Quorum Social dóna suport en l'adopció internacional



Si tens necessitat d'ajuda durant el temps d’espera, pregunta’ns.

Contacta'ns


Suport a l'Adopció:

1. Famílies a l’espera de l’Adopció nacional a Catalunya: Donem suport a les famílies que estan a l’espera de l’assignació d’un infant. Suport a l’Adopció nacional a Catalunya

2. Famílies a l’espera de l’Adopció amb necessitats especials: Suport a l’Adopció amb necessitats especials. Suport a l’Adopció amb necessitats especials

3. Postadopció: Oferim assessorament individual i familiar amb l’objectiu d’ajudar a superar les dificultats que es poden donar en la convivència familiar. Postadopció

4. Adolescència i Adopció: Dirigit a adolescents entre 12 i 18 anys i joves adults adoptats amb inquietuds o neguits personals. Suport a l’adolescència


Altres serveis que et podem oferir:

1. Atenció a la família: Assessorem a la família i oferim eines per la convivència amb els fills. Suport a la família

2. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

3. Atenció psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment