Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

L’adolescent passa per un procés on ha de construir la seva pròpia identitat i és quan amb més facilitat, poden sorgir dubtes, preguntes i neguits relacionats amb el fet de pertànyer a dues famílies. És en aquest moment que els joves veuen la majoria d’edat més a prop i comencen a plantejar-se quines són les seves opcions de futur.

Quorum Social acompanya als adolescents i joves acollits en aquesta etapa en que poden necessitar un espai de trobada, intercanvi i suport personal. El servei està enfocat a ajudar-los a comprendre millor i construir la seva història integrant l’estima que es pot sentir per les dues famílies.

A Quorum Social donem veu als protagonistes oferint un espai grupal o una atenció individual en funció del moment i les necessitats de cada jove.

Quorum Social dóna suport en l'acolliment


Per què no puc viure amb els meus pares? Fins quan viuré amb la família d’acollida? Per què no puc veure als meus pares sempre que vull? I si no els vull veure? Com ho explico als demés? Tinc dues famílies?


Donem atenció especialitzada per a l’adolescent acollit.

Contacta'ns


Suport a l'Acolliment:

1. Suport a l'acolliment familiar: Oferim suport als infants acollits i a les seves famílies. Suport psicològic a l’Acolliment

2. Atenció psicològica per a infants acollits: Donem suport als infants acollits i les seves famílies. Atenció psicològica per a infants acollits


Altres serveis que et podem oferir:

1. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció

2. Atenció a la infància i joves: Donem suport psicopedagògic i oferim dinàmiques de grup per als adolescents i joves. Suport a l’infant i al jove

3. Atenció a la família: Assessorem a la família i oferim eines per la convivència amb els fills. Suport a la família