Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

“Des que tinc una família d’acollida, només em preocupo de ser nen”

L’Acolliment és un projecte familiar complex que en diverses situacions pot requerir de suport professional. Des de Quorum Social oferim atenció personalitzada als infants i joves acollits i a les seves famílies.

Assessorem en l’Acolliment:

1. Atenció psicològica per a infants acollits: Donem suport als infants acollits i les seves famílies.
Suport psicològic a infants en acolliment

2. Adolescència i Acolliment: Acompanyem a l’adolescent acollit en tots els dubtes que li puguin sorgir.
Suport a l’adolescència en Acolliment

Quorum Social dóna suport en l'acolliment familiar


Si necessites suport psicoterapèutic amb el teu infant acollit, contacta amb la teva ICIF i t'assessorarà.


Si necessites suport especialitzat amb l'acolliment, t'acompanyem.

Contacta'ns


Altres serveis que et podem oferir:

1. Atenció a la família: Assessorem a la família i oferim eines per la convivència amb els fills. Suport a la família

2. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

3. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció